De gastouder 

Als gastouder ben ik in het bezit van het MBO diploma gastouder en heb ik een geldige EHBO diploma. Daarnaast bezit ik een verklaring van goed gedrag (VOG) en is de opvangruimte goedgekeurd door een inspecteur van de GGD.
Vanwege de opvang van kinderen onder de 1,5 jaar heb ik een aparte slaapkamer speciaal voor kinderen in deze categorie. Ik heb voldoende speel materialen die aansluiten bij de kinderen en voldoende buiten speelgelegenheden rond mijn huis. Daarnaast bezit ik een rijbewijs maar verkies ik liever een elektrische bakfiets waar we uitstapjes mee maken.
Samen met het gastouderbureau maak ik jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIE) om eventuele risico’s te verkleinen. Mijn woning is rookvrij en er zijn voldoende goed functionerende rookmelders, blusdeken en een koolstofmonoxide meter.
 
Het gastouderbureau
Misschien heeft u mij zelf gevonden of via een gastouderbureau. Ouders kunnen zich inschrijven via de website van een gastouderbureau of nemen persoonlijk contact met mij op. Een bemiddelingsmedewerker zal in het gastouderbestand zoeken naar een juiste koppeling dat aansluit bij de wensen van de ouders.
Op het moment dat de bemiddelingsmedewerker een passende gastouder heeft gevonden (indien nodig), kan er een kennismakingsafspraak ingepland worden. De bemiddelingsmedewerker houdt contact met zowel de gastouder als de ouders. Voor beide partijen geldt een proeftijd van een maand en daarna een opzegtermijn van een maand.
Per jaar vinden er minimaal twee huisbezoeken plaats waar ook de jaarlijkse risico-inventarisatie plaatsvindt. Ook wordt er gekeken of ik als gastouder nog steeds voldoe aan de wettelijk gestelde eisen.
Zowel de vraagouder als de gastouder kan contact met het gastouderbureau opnemen als:
-          Er zaken veranderen in de opvang, denk aan: opvanguren en opvangdagen
-          Advies of hulp gewenst is in de opvang van het kind
-          Advies of hulp gewenst is in het contact tussen ouders en gastouder.
-          Er sprake is van een langdurige onderbreking van de opvang
-          Er sprake is van een vermoeden van Kindermishandeling.

Klachten
Geen ouder voedt een kind hetzelfde op. Meestal is dat niet erg maar soms kan het gebeuren dat er iets niet goed gaat of goed voelt. Hoe moeilijk dat misschien ook is om dat aan mij te melden kom er toch mee. De beste zorg voor een kind kan alleen ontstaan als er wederzijds vertrouwen en openheid is. Ik sta altijd open voor zowel positieve als negatieve feedback of een klacht.